SDS NEDiR?

SDS (Sınav Ders Sistem) ile fakültenizin tüm bölümlerinin Sınav Programını hazırlamak 20 dakika, Ders Programlarını hazırlamak sadece 15 dakika…

SDS (Sınav Ders Sistem) üniversite fakültelerine, yüksekokullarına ve meslek yüksekokullarına özel sınav ve ders hazırlama platformudur. Destek Bilgisayar Hizmetleri tarafından kodlanan sistem ile kolaylıkla ders ve sınav ataması yapabilirsiniz.

Tamamen otomatik olarak fakat istediğiniz zaman manuel olarak kullanabileceğiniz SDS (Sınav Ders Sistem),manuel durumlarda kullanıcıyı yönlendirici ve kısıtlayıcı uyarılar verebilmektedir.

SDS (Sınav Ders Sistem ) sizin için ne yapabilir?

-Ders ve sınav programının zahmetsizce ve saniyeler içerisinde oluşturabilir.

-SDS hata yapmanızı engeller, bölüm ve sınıf bazlı karmaşaları ortadan kaldırır.

-Öğretim elemanlarının görevli olma durumları ve ihtiyaç duyduğu zaman aralıklarında ders programı oluşturabilir.

-Gözetmen görevlendirmeleri itiraza mahal vermeden tüm periyotları  ve  toplam saat olarak eşit atanır.

-SDS oluşturduğu programla birden çok raporlama yapar ve bunları aynı anda kullanmanıza imkan sağlar.

-Öğrencilerin, öğretim elemanlarının online olarak sınav-ders programlarını görmelerini sağlar.

-Öğretim elemanı ek ders hesaplamaları için gerekli raporu oluşturur.

-SDS fakülte bazlı olarak lisanslanabilir.

Fakülte ve yüksekokullar için donanımsal bir maliyet gerektirmeyen, online sistem ile;

-Öğretim elemanlarının idari, fakülte dışı ve üniversite dışı görevlerini de göz önüne alınarak eğitim performanslarını etkilemeden doğru ve etkin bir periyotta ders programı otomatik olarak hazırlar.

-Ders kapasitesine göre gerektiğinde birden fazla derslikte rastgele oturma planı oluşturur, farklı bölümlerden farklı ders kapasitelerini birleştirerek aynı derslikte sınav yapmanıza ve birden fazla sınavı olan öğrenciyi yoklama listesinde kontrol etme imkanı sunar.

-SDS derse kayıtlı öğrenci sayısına göre en verimli derslik yerleştirmesini otomatik yapabilirsiniz. Böylece dersliklerde hem boş yer kalmasını engeller, hem de derslik kapasitesinin üzerinde öğrenci yerleştirmesinin önüne geçer.

-SDS verimliliği ve sürekliliği sağlamak için otomatik olarak her bölümün ve her sınıfın haftanın belirli günlerinde değil, genele dağılmış bir ders programı hazırlar. Böylece öğrencilerin hafta içerisinde kampüste olması sağlanır.

-SDS sınav gözetmen dağılımını eşit ve adil olarak yapar. Öğrencilerin sınavlarda derslik ve sıra oturma düzenini tamamen rastgele hazırlar. Böylece gruplaşmayı ortadan kaldırarak kontrolü kolay güvenli bir sınav ortamı sağlar.

-Aynı bölüm öğrencilerinin hiçbir sınıfta (alttan ve üstten aldıkları dersler dahil) sınavları çakışmaz. SDS bunu otomatik olarak hesaplar ve karmaşanın önüne geçer.

-Her bölüm ve sınıfa aynı gün içerisinde bir tek sınav vermeyi hedefler, yeterli olmadığı durumlarda ikinci sınavı mutlaka zorunlu/seçmeli bir ders seçer. Böylece sınavlara planlı çalışma zamanı verir.

Muğla Üniversitesi’nin aktif olarak kullandığı SDS sistemi, kullanım kolaylığı, zamandan tasarruf sağlama ve hata yapmama özelliğiyle sıkça tercih edilmektedir.